فعالیت ها و برنامه ها

نیاز صنایع داخلی به ویژه کشاورزی به کود شیمیایی پتاس باعث گردیده در کشور برای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر پتاس فعالیت های قابل توجهی صورت گیرد.شرکت معدنی و صنعتی پتاس ایران جهت فعالیت خود سه مجوز کارخانه کانه ارائی را از وزارت صنعت،معدن و تجارت اخذ نموده است.در همین راستا شرکت در معدن پتاس ایلجاق اکتشافات مفصلی را با همکاری متخصصین آلمانی و استرالیایی انجام داده است که البته نتایج مثبتی در این زمینه نیز حاصل شده است.لازم به ذکر است کارشناسان مجرب این شرکت تحقیقات وسیعی به ویژه در زمینه فرآوری ماده معدنی به انجام رسانیده اند که منتج به برخورداری از موقعیت ویژه ای در زمینه دانش اکتشاف،بهره برداری و فرآوری گردیده است.

اهداف

با توسعه تولید ماده معدنی کائینیت و سیلوینیت شرکت اهداف ذیل را در فاز ۱ دنبال می کند:

  • تولید کلرور پتاسیم به میزان ۱۶۰۰۰تن سالیانه
  • تولید سولفات پتاسیم به میزان ۲۰۰۰۰تن سالیانه
  • تولید بیشوفیت به میزان ۸۰۰۰تن سالیانه
  • تولید نمک طعام با عیار ۵/۹۹% از دیگر اهداف این شرکت در آینده خواهد بود.