استراتژی

شرکت معدنی و صنعتی پتاس ایران، تولید و توسعه بیشتر کودهای شیمیایی پتاس را در استراتژی خود وارد و در آینده نزدیک تولید سولفات پتاسیم ،سولفات منیزیم و به عنوان محصول جانبی کلراید منیزیم را در دست اقدام دارد.استخراج ماده معدنی کائینیت از کانسار ایلجاق با ظرفیت سالانه ۷۵۰۰۰ تن،از برنامه های آینده نزدیک شرکت است وهمچنین در طولانی مدت با اتکا به خداوند متعال تولید املاح لیتیم و فلز آن در دستور کار و استراتژی شرکت خواهد بود.