تاریخچه

این شرکت در سال ۱۳۷۹ تحت نام شرکت صنعتی پرمنگنات  تاسیس گردید.در سال ۱۳۸۳ با تغییر نام به شرکت معدنی و صنعتی پرمنگنات و پتاس ایران، فعالیت واقعی خود را  در انجام امور مشاوره ای و تحقیقاتی در کلیه امور معدنی اعم از اکتشاف و بهره برداری،سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و نیز کلیه امور بازرگانی در ارتباط با معادن و انجام کلیه امور پروژه های مهندسی و عمرانی آغاز نمود.

این شرکت،معدن پتاس ایلجاق که در ۱۳۰ کیلومتری زنجان در منطقه ای به همین نام واقع شده است را جهت آماده سازی کانسار و بهره برداری تحویل گرفت. برآورد ذخایر معدنی کانسار،حدود ۵/۳ میلیون تن کانسنگ پتاس تخمین زده شد. پس از آن نام شرکت به شرکت معدنی و صنعتی پتاس ایران تغییر یافت و در پایان سال ۱۳۸۹،آماده سازی با برداشت باطله و استخراج ماده معدنی به صورت روباز پس از صدور پروانه بهره برداری انجام گرفت.

عملیات اکتشافی به صورت خلاصه به شرح زیر است:

  • انجام عملیات ژئو فیزیکی به طریقه رادیو اکتیو و نیز گراویمتری برای تعیین محدوده گنبد نمکی.
  • حفر ترانشه و برخورد با ماده معدنی.
  • حفر گمانه های اکتشافی لازم که ۱۴ گمانه اکتشافی آن به ماده معدنی برخورد نموده است.
  • حفر تونل آزمایشی و سطح شیبدار با سطح مقطع ۷ متری مربع و رسیدن به ماده معدنی مورد نظر.
  • شناخت ماده معدنی به کمک صورت تجزیه کامل ماده و نیز انجام آزمایشات XRD و XRF از آن.عیار پتاس در این معدن ۷/۱۳% K2O محاسبه گردیده است.
  • مطالعه تکنولوژی جهت فرآوری کانسنگ و به دست آوردن محصول قابل عرضه به بازار.