خط مشی کیفیت

کارخانه کانه آرائی شرکت تولید کود شیمیایی البرز ایرانیان  تولید خود را با استفاده از ماده معدنی استخراجی کانسار ایلجاق آغاز نموده است.

عیار محصول هنوز در حد استاندارد نیست، ولی با تغییرات لازم در برخی دستگاههای کانه آرائی امید است بزودی عیار استاندارد K=60%  به دست آید. خط مشی شرکت طبعا تولید کود شیمیایی استاندارد است.