پیام مدیر عامل


مهندس احسان پیری

مدیر عامل

بنام خداوند جان و خرد

با سپاس از خداوند رحمان که با هدایت و کمکهای او و همکاری و مساعدت هیات مدیره به ویژه ریاست هیات مدیره توانستیم شرکت را از بحرانهای بسیار سخت،عدم صدور پروانه بهره برداری و هزینه های سنگین نجات داده و پس از صدور پروانه بهره برداری و تاسیس شرکت جانبی توسط سهامداران جدید به نام “شرکت تولید کود شیمیایی البرز ایرانیان” تولید کلراید پتاسیم از ماده معدنی سیلونیت را آغاز کرده و بزودی شاهد تولید کود شیمیایی پتاس در کشور باشیم.امید است در آینده نزدیک کشور از واردات کود شیمیایی پتاس بی نیاز گردد.